Retirement.. (Marathi post)

*रिटायर्ड पतिची व्यथा😭*

1. रिटायर पति जास्त वेळ झोपला तर….

बायको:
अहो उठा रिटायर झाला म्हणजे झोपून राहायचं का ….!
😐

2. रिटायर पति लवकर उठला की….

बायको:
म्हातारपणामुळे तुमची झोप झालीय कमी म्हणून दुसऱ्यांना झोपू देणार नाही का….!
😢

३. रिटायर पति घरी बसला की….

बायको:
सकाळ झाली की मोबाइल घेऊन बसताय, जरा चहा-नाश्ता केलात दुसऱ्यासाठी तर बिघडेल काय ?
😢

4. रिटायर पति जर जास्त वेळ घराबाहेर राहिला की….

बायको:
कुठं होता एवढा वेळ xx मारत बाहेर, आता नोकरी-धंदा नाही तर तोंडाने देवाचं नाव तरी घ्या….!
😢

5. रिटायर पति जर पूजा-अर्चा करु लागला की….

बायको:
ही घंटी वाजवून काय होणार आहे? तसं असतं तर श्रीमंतांच्या यादीत सगळे पुजारी दिसले असते….!
😢

6. रिटायर पति मोकळ्या वेळात पैसा कमावण्यासाठी काही काम करू लागला तर….

बायको:
आता कामात असल्याची नाटकं करू नका हे सगळे सात फेरे घेतेवेळी केलं असतं तर माझं जीवन सुखी झालं असतं, आता करून काय उपयोग ?
😢

7. रिटायर पति जर पत्नीला फिरायला घेऊन निघाला तर….

बायको:
हे बघा, शेजारचे पाटील बायकोला फिरायला घेऊन उटी,काश्मीरला जातात अन् तुम्ही मला बालाजी नी हरिद्वार दाखवताय….!
😢

8. रिटायर पति समजा तिला नैनीताल, मसूरी, गोवा, माउन्ट आबू, ऊटी याठिकाणी फिरायला घेऊन गेला तर ….!

बायको : काय बोंबलत फिरताय? आपलं घर काय वाइट आहे? फुकट पैसा वाया घालवायचा. एवढया पैशात माझ्या ४ बांगड्या झाल्या असत्या….!
😕

*एकदम ओरिजिनल…*
*बायकोनेच* *पाठवलेला…*
-कोणाच्या ते माहिती नाही.😜😜

*म्हणुन रिटायर झाल्यावर काही करता येईल या भ्रमात राहू नका… जे काय करायचे असेल ते आताच…*
‘उद्या’कोणी पाहिलाय!
-नमस्कार🙏🙏👫🙏🙏

Advertisement

Published by Shobha Iyer

Always be Happy; always wear a Smile, Not because Life is full of reasons to Smile, but because your Smile itself maybe a reason for many others to Smile ;The Greatest Thing In Life Is Love And The Second Is Laughter..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: